U Čeliću održan kolokvij “Hafiz Seid-ef. Zenunović, život i djelo (1875-1932)”


U povodu 90 godina od preseljenja na ahiret hafiza Seid-ef. Zenunovića, u srijedu 19. oktobra 2022. godine u 18:30 sati u Gradskoj biblioteci u Čeliću održan je kolokvij “Hafiz Seid-ef. Zenunović, život i djelo”.

Kolokvij organiziraju Muftijstvo tuzlansko, Institut za društvena i religijska istraživanja i Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Čelić.

Nakon proučenog ašareta, prisutnima se obratio glavni imam MIZ Čelić Džemal-ef. Šadić. Odlomak iz hafizovog mevluda proučio je Senahid-ef. Mujčinović.

Učesnici kolokvija su: dr. Sead Seljubac (tema: Prijevod Kur´ana hafiza Zenunovića), dr. Mirsad Arnautalić (tema: Život hafiza Zenunovića i njegovo djelo “Vefat Resulallah”) i mr. Admir Muratović (tema:Jezičko stilske karakteristike mevluda hafiza Zenunovića).

Nakon održana tri predavanja, prisutnima se obratio muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović.

Na kolokviju je istaknut značaj hafiza Seid-ef. Zenunovića:

Seid-efendija Zenunović rođen je u Koraju 1875. godine, a preselio je na ahiret 1932. godine.

Bio je hafiz, muderris, poliglot, prevodilac Kur’ana, alhamijado književnik, kaligraf, kulturni historičar. Pored toga, autor je i Mevluda na bosanskom jeziku, napisanog arebicom (bošnjevijom).

Obrazovanje je stjecao u medresi u Koraju pred svojim ocem, koji je bio imam Atik-džamije (Stare džamije) u Koraju, na padinama planine Majevice.

U desetoj godini života, pred svojim ocem Osman-efendijom, je završio hifz.

U to vrijeme, osim tri džamije u tri mahale, Koraj je imao i medresu, ruždiju i čitaonicu.

Službovao je kao imam, hatib i mualim u Trnavi kod Bijeljine, a nakon toga službu nastavlja kao imam Atik-džamije i kao muderis medrese Igrišće u Koraju.

Zenunović je puno pisao i prevodio.

Njegov “Mevlud” je štampan prvi put 1929. godine. Autor je i drugog vefata “Smrt hazreti Fatime, r.a.”. Ostavio je iza sebe, između ostalog, i jedan alhamijado tekst o Hidžri, te prijevod Kur’ana, a.š., na bosanski jezik, pisan arebicom.

Ukopan je u mezarju uz Atik-džamiju u Koraju.

 


Be the first to comment

Leave a Reply