MEDŽLIS


Medžlis IZ Čelić ima 12 džemata, 15 džamija, 13 mekteba, 2 mesdžida i 1 tekiju. Glavni imam Medžlisa IZ Čelić je prof. Džemal ef. Šadić, imam džemata Čaršija Čelić. Predsjednik Medžlisa IZ Čelić je gosp. Salih Karamović, privatni poduzetnik.