Proučen mevlud u džematu Džihani Čelić

28. Oktobra 2022. UREDNIK 0

U povodu 12. rebiu-l-evvela, dana rođenja Muhammeda a.s., u petak 28. oktobra 2022. godine u džematu Džihani Čelić poslije akšam-namaza održana je mevludska svečanost.

Nakon akšam-namaza i proučenog ašareta goste i domaćine je poselamio mjesni imam Ilham-ef. Mrahorović i glavni imam Medžlisa IZ Čelića Džemal-ef. Šadić.

Mevludski program izveli su imami Medžlisa IZ Čelić. Gost predavač je bio hfz. prof. Jusuf-ef. Džafić.

Mevludski program je završen učenjem ašareta, dove i klanjanjem jacije-namaza. read more


U Čeliću održan kolokvij “Hafiz Seid-ef. Zenunović, život i djelo (1875-1932)”

19. Oktobra 2022. UREDNIK 0

U povodu 90 godina od preseljenja na ahiret hafiza Seid-ef. Zenunovića, u srijedu 19. oktobra 2022. godine u 18:30 sati u Gradskoj biblioteci u Čeliću održan je kolokvij “Hafiz Seid-ef. Zenunović, život i djelo”.

Kolokvij organiziraju Muftijstvo tuzlansko, Institut za društvena i religijska istraživanja i Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Čelić.

Nakon proučenog ašareta, prisutnima se obratio glavni imam MIZ Čelić Džemal-ef. Šadić. Odlomak iz hafizovog mevluda proučio je Senahid-ef. Mujčinović. read more


Konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda Bejtu-l-mal Islamske zajednice BiH

18. Oktobra 2022. UREDNIK 0

Na 62. redovnoj sjednici Rijaseta Islamske zajednice u BiH održanoj 13. oktobra 2022.godine, a na prijedlog Ureda za društvenu brigu, donijeta je Odluka o raspisivanju Konkursa  za dodjelu stipendija iz Fonda Bejtu-l-mal Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Stipendije iz Fonda Bejtu-l-mal će se dodjeljivati učenicima i studentima koji zadovolje propisane kriterije.

Prednost pri dodjeli stipendije će biti data učenicima i studentima slabijeg socio – ekonomskog statusa radi zadovoljenja socijalne pravičnosti i potrebe povećanja dostupnosti visokog obrazovanja, što bi potencijalni korisnici stipendija trebali opravdati svojim rezultatima, a na osnovu odluke komisije za dodjelu stipendija iz Fonda Bejtu-l-mal Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. read more


Život i djelo hafiza Seid-ef. Zenunovića (Koraj, 1875 – Koraj, 1932)

18. Oktobra 2022. UREDNIK 0

ZENUNOVIĆ, Seid (Koraj, 1875 – Koraj, 1932), hafiz, muderris, poliglot, prevodilac Kur’ana, alhamijado književnik, poliglot, hattat (kaligraf), kulturni historičar, autor Mevluda na bosanskom jeziku, pisan arebicom (bošnjevijom). Rođen je u Koraju. Prema kazivanju njegovog sina Abdulgafara doselili su iz Spreče i on je bio peto koljeno kako su se tu nastanili, i svi su bili imami Atik-džamije. Obrazovao se u medresi u Koraju pred svojim ocem, koji je bio imam Atik-džamije (Stare džamije) u Koraju na padinama planine Majevice. Završio je hifz u desetoj godini života pred svojim ocem Osman-efendijom. U njegovo doba Koraj je imao tri džamije u tri mahale, medresu, ruždiju i kiraethanu (čitaonicu). Službovao je kao imam, hatib i mualim u Trnavi kod Bijeljine, a nakon toga službuje kao imam Atik-džamije i kao muderis medrese Igrišće u Koraju. Atik-džamija u Koraju sagrađena je 1516. godine i bila je jedna od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini. U toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1992-1995) agresivni Srbi su zapalili i srušili Atik-džamiju, jer genocid nad Bošnjacima nije se sastojao samo u ubijanju ljudi, nego i u drugim aktima genocidnog karaktera, kao što su : uništavanje spomenika nematerijalne i materijalne kulture, uništavanje, rušenje i paljenje svih vjerskih i kulturnih objekata džamija (mosque), medresa (madrasah), sahat-kula (a clock tower), biblioteka (library), imareta (a public kitchen), hamama (public bath), (bezistana (covered market), šadrvana (a ceremonial fountain) i drugih objekata; masovnim protjerivanjem Bošnjaka (nasilnim i legaliziranim), zatiranjem toponima, promjenom imena gradova, ulica, trgova, škola i drugih oznaka prisustva i postojanja Bošnjaka na ovim prostorima. Hafiz Seid Zenunović, jedan od najpoznatijih alima sjeveroistočne Bosne s kraja XIX i početka XX stoljeća, je puno pisao i prevodio. Imao je ogromnu biblioteku. Bio je odličan hattat (kaligraf). Njegove levhe su krasile zidove kiraethane u Koraju. Poznavao je arapski, turski i perzijski jezik. Prevodio je historijska, hadiska i fikhska djela s arapskog jezika. Pisao je arebicom (bošnjevijom). Autor je Mevluda na bosanskom jeziku (hvalospjev Muhamedu vjerovjesniku, pisan arebicom) koji je štampan prvi put 1929. godine (Mevlud – rođenje najvećeg i posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, alejhisselam, Sarajevo, 1929, 1936, 1940) te spjeva o smrti Muhammeda, s.a.v.s., (Vefat Resulallah – Smrt hazreti Muhammed-pejgambera, Sarajevo, 1929, 1933). Autor je i drugog vefata Smrt hazreti Fatime, r.a. Ostavio je iza sebe, između ostalog, i jedan alhamijado tekst o Hidžri. Hafiz Zenunović ostavio je iza sebe u rukopisu i prijevod Kur’ana, a.š., na bosanski jezik, pisan arebicom. Preveo je Kur’an, a.š., 1932. godine (koliko nam je poznato preveo je 33 sure, op. a,). O hafizu Seidu Zenunoviću pisao je Omer Nakičević u svojoj knjizi „Hafiz Seid Zenunović i njegov prijevod Kur'ana“ (Sarajevo, 2002). Hafiz Zenunović je preselio na ahiret u Koraju u 55. godini života i ukopan je u mezarluku uz Atik-džamiju u Koraju (na putu Bijeljina – Čelić – Tuzla). Postavljeni su mu novi nišani. Usput napominjemo, da su Kur’an, a.š., na bosanski jezik preveli: Prvi prijevod sa francuskog ili ruskog jezika na srpski jezik (nastao iz bosanskog) pod naslovom Koran preveo je Mićo Ljubibratić (Beograd, 1895), Ali Riza Karabeg iz Mostara (1937), Mehmed Džamaludin Čaušević i Muhamed Pandža (1937), Besim Korkut (prvi naš cjeloviti prijevod Kur'ana sa arapskog na bosanski jezik, Orijentalni institut, Sarajevo, 1977), Mustafa Mlivo (Kur'an s arapskog na bosanski preveo, Bugojno, 1994), Enes Karić (Sarajevo, 1995), Ramo Atajić (prijevod njemačkog prijevoda, München, 2001), Esad Duraković (Svjetlost, Sarajevo, 2004), Hilmo Ćerimović (prijevod Kur'ana od Muhammeda Asada s engleskog jezika, El-Kalem, Sarajevo, 2004), Muhamed Mehanović (Lies Stiftung, 2013). Tu su i prijevodi Kur'ana: Šukrija Alagić iz čevene porodice Alagić iz Konjica (Tuzla/Sarajevo, 1931/34; preveo Komentar Kur'ana od egipatskog učenjaka Sejjida Muhameda Rešida Ridaa, preveo je skoro pet džuzeva i štampao ih u četiri knjige), hafiz Mustafa Fatin Kulenović (1938; iza njega je ostao prijevod Kur'ana u rukopisu), Hilmo Šarić (1941; Vukovići kod Hadžića, 1878-1951, potječe od ugledne begovske porodice koja je porijeklom iz Stoca; iza njega je ostao prijevod s arapskog na bosanski jezik u rukopisu), Ševket Šabić (Čajniče, 1911 – Tuzla, 1975; iza njega u rukopisu je ostao prijevod Kur'ana na bosanski jezik), Husein Đozo (Sarajevo, 1962/64 i 1974/76, prijevod Kur'ana s komentarom – tri sveske), Seid Korkut (Sarajevo, 1967; u rukopisu). Djelimično Kur’an, a.š., na južnoslavenske jezike preveli su: Jan Čaplović (Path, 1819), Čedomilj Veljačić (Zagreb, 1958).

Održana 21. sjednica Savjeta za vjerska pitanja MIZ Čelić

11. Oktobra 2022. UREDNIK 0

U utorak 11. oktobra 2022. godine, u sali za sastanke Medžlisa IZ Čelić, održana je 21. sjednica Savjeta za vjerska pitanja MIZ Čelić sa početkom u 9:30 h. Svi imami Medžlisa IZ Čelić su bili prisutni, a na sjednici je razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje i analiza sa 20. redovne sjednice Savjeta
  2. Plan mjera za unapređenje rada u mektebima na nivou Medžlisa IZ Čelić
  3. Plan organiziranja manifestacije “Dani mevluda 1444. h.g.”
  4. Tekuća pitanja.

Izvršena je analiza i usvajanje zaključaka sa 20. redovne sjednice Savjeta za vjerska pitanja MIZ Čelić.

Imami su, u saradnji sa džematskim odborima, podnijeli pismeni plan unapređenja rada u mektebima koji će biti sastavni dio plana unapređenja rada u mektebima na nivou Medžlisa IZ Čelić. Zajednički plan na nivou Medžlisa IZ Čelić je jednaglasno usvojen. read more


Radionica povodom 12. rebi´u-l-evvela održana u mektebu Vražići

9. Oktobra 2022. UREDNIK 0

U nedjelju 9. oktobra 2022. godine u mektebu Vražići mekteblije su zajedno sa muallimom Hakijom-ef. Muminovićem razgovarali o mevludu-rođenju Muhammeda a.s., a potom upriličili radionicu o voljenom Poslaniku a.s. povodom njegovog rođenja 12. rebiu-l-evvela. Bojama i riječima iskazivali su svoju ljubav prema Muhammedu a.s. Podršku u ovim kreativnim izrazima dao im je i džematski odbor Vražići. Tokom radionice zabilježeno je nekoliko fotografija koje donosimo u prilogu:

Centralna mevludska svečanost u džematu Čaršija Čelić

7. Oktobra 2022. UREDNIK 0

U povodu 12. rebiu-l-evvela, dana rođenja Muhammeda a.s., u petak 07. oktobra 2022. godine u džematu Čaršija Čelić poslije akšam-namaza održana je Centralna mevludska svečanost za Medžlis IZ Čelić

Goste je poselamio glavni imam Medžlisa IZ Čelića Džemal-ef. Šadić. Gost predavač je bio Fuad-ef. Karahasanović, imam džemata Šatorovići. Fuad-ef. je vrlo inspirativno govorio o Muhammedu a.s., ali i prizorima iz svakodnevnog života praveći paralelu između zapaljenog tijela u gasulhani sa zapaljenim tijelom u Džehennemu. read more


Konkurs za najbolju digitalnu fotografiju

5. Oktobra 2022. UREDNIK 0

Povodom početka mektebske 2022/2023. godine, Muftijstvo tuzlansko raspisuje:

K O N K U R S

ZA NAJBOLJU DIGITALNU FOTOGRAFIJU

Pravo prijave na konkurs imaju svi polaznici mektepske pouke koji su upisani u jedan od mekteba na području Muftiluka tuzlanskog.

Tema fotografije je: Moj mekteb, moja temeljna škola islama

Fotografije se dostavljaju na mail adresu: konkurs@edu.muftijstvotz.ba do 25. oktobra 2022. godine.

Jedan kandidat može prijaviti najviše dvije fotografije.

U tekstu maila potrebno je napisati: ime i prezime kandidata, kontakt broj telefona, naziv džemata u kojem kandidat pohađa mektepsku pouku ili naziv mekteba, te ime i prezime imama/muallima. read more