Pozitivni primjeri pomaganja ugroženima: govorimo o Sulejmanu Mujanoviću zv. Mane


Da u Čeliću ima humanih ljudi to se najbolje vidi u doba nevolja njenih građana. Ovog puta pišemo o Ratkovljaninu koji nije zaboravio svoje zemljake, iako stanuje u dalekom Beču. Riječ je o Sulejmanu Mujanoviću, poznatijem kao Mane.

Naime, Sulejman je odlučio da pomogne najugroženije porodice na općini Čelić sa novčanom donacijom od 3 000 KM. Sredstva su uručena Ibrahim ef. Bećiroviću, imamu u džematu Ratkovići, koji je zajedno sa svojim aktivistima obišao ugrožene i dostavio do 30 porodica. Pomognute su porodice iz Ratkovića, Čelića, Brnjika i Vražića.

Allah dž.š. nam je objavio:
‘’Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i pokornosti Allahu, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu, i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.’’ (El-Maide, 2.)

U hadisu stoji: “Ko se nađe pri ruci svome bratu kada mu bude potrebno, Allah će se naći njemu na pomoći na Danu sudnjem…’’

Molimo Allah dž.š. da ukabuli ovo hajr djelo, a onima koji pomagaju drugima u nevolji da nadoknadi iz Svoje džennetske riznice, amin!


Be the first to comment

Leave a Reply