Džemat Vražići: od 1995. godine hadž obavilo preko 40 hadžija


Džemat Vražići je džemat koji se može pohvaliti sa velikim brojem hadžija, što je dokaz iskrene vjere muslimana ovog podneblja. Znalo je u jednoj godini biti 8 hadžija samo iz ovog džemata. Takva je bila ikrar hadžijska dova 2005. godine.

Prema podacima koje raspolažemo, od 1995. godine do danas, petu islamsku dužnost hadž obavilo je 43 hadžije porijeklom iz Vražića, a to su:

Redni broj Ime Prezime Godina obavljanja hadža
1. Aljo Čukušić 1995.
2. Husejn Kočić 1996.
3. Alija Žabarkić 2000.
4. r. Ibrahim Slomić 2000.
5. r. Velija Slomić 2000.
6. r. Fikret Fejzić 2000.
7. r. Rahima Fejzić 2000.
8. Hasib Muminović 2001.
9. Omer Pezerović 2001.
10. Zekerija ef. Livadić 2001.
11. r. Ibrahim Salkić  2001. (ukupno četiri puta)
12. r. Mustafa Hodžić 2001.
13. r. Ilduza Livadić 2001.
14. r. Ago Slomić 2004.
15. r. Avdo Arnautović 2004.
16. Halusija Zeherović 2004.
17. Ilda Slomić 2005.
18. Rahmana Zeherović 2005.
19. Hasan Ribić 2005.
20. Ziba Ribić 2005.
21. Aljo Ribić 2005.
22. Idris Ahmičić 2005.
23. r. Sadija Alić (dva puta)
24. Jusuf Alić 2005. i 2009.
25. r. Seid Muminović 2005.
26. Amir ef. Meheljić 2007.
27. r. Nurudin Meheljić 2007.
28. Ekrem ef. Hodžić 2016.
29. r. Ahmet Kočić 2017. (drugi put)
30. Ševala Kočić 2017. (drugi put)
31. Novalija Mujkić 2018.
32. Salih Arnautović 2018.
33. Enisa Arnautović 2018.
34. Zineta Livadić 2018.
35. Ševala Kočić 2018.
36. Suad Salkić (iz Švicarske)
37. Hava Arnautović  
38. Nijaz ef. Salkić (iz Slovenije)
39. r. Omer Slomić  
40. Asmir Sarajlić (iz Njemačke)
41. Hamdija Bešić  
42. Begzudin Zahirović (iz USA)

Molimo Allaha dž.š. da hadžijama učini hadž kabul i mebrur, amin!


Be the first to comment

Leave a Reply