Android aplikacija Islamske zajednice: Odsada „Pronađi džamije“ u svojoj blizini


U svojoj najnovijoj verziji aplikacija Islamske zajednice za Android OS nudi uslugu „Pronađi džamije“. Koristeći ovu uslugu moguće je pronaći džamije u svojoj blizini, odnosno u radijusu 10km od lokacije korisnika. Ovom uslugom obuhvaćene su džamije u Bosni i Hercegovini ali i u inostranstvu s tim da je za korištenje usluge neophodna internet konekcija. Također, urađena je i reorganizacija vaktije koja sada obuhvata sve gradove na području Bosne i Hercegovine. O ostalim novostima upoznajte se kroz samu aplikaciju.

Podsjećamo da je od 01. oktobra 2019. godine sadržaj web-stranice Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dostupan i putem aplikacije za mobilne uređaje bazirane na Android operativnom sistemu. Puštanje u rad ove aplikacije predstavlja inovativan iskorak u digitalni svijet kada je riječ o promociji misije Islamske zajednice. Korisnicima aplikacije omogućen je lakši i brži pristup sadržajima web-stranice. Pored informacija o aktuelnostima i svakodnevnim aktivnostima iz Islamske zajednice, važnija značajka aplikacije je i olakšan pristup kategoriji „Pitanja i odgovori“. Tako je npr. slanje upita iz ove oblasti omogućeno kroz samu aplikaciju (bez potrebe slanja upita putem e-maila), kao i pretraživanje ranije datih odgovora iz svih oblasti.

Aplikacija predstavlja autorski produkt administratorskog tima web-portala Islamske zajednice, a možete je preuzeti putem Google PlayStore-a.

https://www.islamskazajednica.ba


Be the first to comment

Leave a Reply