Zekat nije adet, već ibadet: Očisti svoj imetak, daji zekat, vitre ili fidju, ispuni farz i četvrti stub islama


Zekat je određeno ime, za određenu vrstu imovine, koju treba podijeliti određenim kategorijama ljudi pod određenim uslovima. Ovaj ibadet je određen vremenom kada se daje (jednom u toku godine, a najbolje je u ramazanu), vrstom imovine (novac, zlato, srebro, trgovačka roba i dr.), kome se daje (Bejtu-l-mal iz kojeg se sredstva distribuiraju Kur’anom određenim kategorijama ljudi), obimom imovine (nisabom – koji za tekući mjesec iznosi 8.990,00 KM – 4.610,00 € – 4.990,00 $, i preko toga ako je pregodinilo), te visinom davanja (daje se četrdeseti dio od pomenutog iznosa nisaba, što hoće reći da se iznos zekata kojeg treba dati u tekućoj godini dobiva na način da se nisab ili preko toga podijeli sa 40. Dobijeni iznos se daje na ime zekata, a ostatak ostaje vlasniku imovine). Ukoliko čovjek izvršava obavezu zekata, zaslužuje sve benefite koje je Uzvišeni Bog takvima obećao, bilo kroz kur’anske ajete ili Poslanikove hadise: čišćenje imovine, stvaranje pretpostavki za njeno čuvanje i rast, dunjalučku i ahiretsku sreću, pa čak i povoljne klimatske uslove poput padanja rodne kiše tokom godine.

Sadekatul-fitr ili vitre je obavezni/ vadžib ibadet imovinskog karaktera koji se izvršava tokom mjeseca ramazana na način da se izdvoji imovina u vrijednosti jednodnevne ishrane čovjeka (1. kategorija 20 KM, 2. kategorija 10 KM i 3. kategorija 7 KM prema ovogodišnjoj odluci Rijaseta IZ) za svakog člana porodice u fond bejtu-l-mal u koji se daju sredstva zekata. Ovaj ibadet omeđen je a) vremenom davanja, jer se daje samo u ramazanu, ni prije, a ni poslije, najkasnije do Bajram-namaza – ko da poslije, to mu je obična sadaka, uči nas Poslanik a.s. b) količinom davanja – jer se ne može dati manja vrijednost od vrijednosti jednodnevne ishrane za jednog čovjeka c) onima kojima se daje – Kur’anom spomenute kategorije korisnika čija je distributivna osnova – Bejtu-l-mal Islamske zajednice u BiH.

Fidja – je obavezna vrsta materijalnog ibadeta za dvije kategorije ljudi koji nisu mogli postiti u mjesecu ramazanu: stare osobe i teški bolesnici, pod uslovom da su u mogućnosti izdvojiti sredstva za fidju, koja je u visini sadekatu-l-fitra. U našim okolnostima, riječ je o zanemarenoj vrsti ibadeta i obaveze.

www.zekat.ba


Be the first to comment

Leave a Reply