Zašto Allah dž.š. u Kur’anu preporučuje dojenje pune dvije godine


 

“Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koje žele da dojenje potpuno bude. Otac djeteta ih je dužan prema svojoj mogućnosti hraniti i odijevati. Niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih: majka ne smije trpiti štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta. I nasljednik je dužan sve to. A ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluče dijete odbiti, to nije grijeh. A ako zaželite da djeci svojoj dojilje nađete – pa, nije grijeh kada od srca ono što ste naumili dadete. Allaha se bojte i znajte da Allah dobro vidi ono što radite. “ (Bekare, 233)

“Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim, majka ga nosi podnoseći napor za naporom, a njegova potpuna ovisnost o njoj traje dvije godine: budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, kod Mene je svih putovanja kraj.” (Lukman: 14)

Objašnjenje ajeta:

Allah Uzvišeni upućuje majke da doje svoju djecu puni period dojenja, a to je dvije godine, nakon čega nema potrebe za dojenjem..

Šta su naučnici otkrili u vezi ovog perioda?

Naučne činjenice:

Naučnici su otkrili da se sva potrebna hrana za bebu nalazi u majčinom mlijeku i da ova ishrana ne bi bila potpuna ukoliko dojenje ne traje pune dvije godine! Svi doktori se slažu da u tom mlijeku nema bakterija i da je to bolje za bebu od bilo kojeg vještačkog mlijeka. Doktori kažu da djeca koja se hrane vještačkim mlijekom iz flašica za bebe su češto izložena raznim infekcijama, čak i ako je flašica očišćena od bakterija.

Dakle, naučnici su otkrili da majčino mlijeko sadrži antibakterijske supstance. Kur’an nam govori o odgovarajućem periodu za razvoj imunološkog sistema kod djeteta, i da se te supstance ne mogu pronaći nigdje osim u majčinom mlijeku.

Allah dž.š. kaže, „Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine ako žele da dojenje bude potpuno!“ (2:233).

Riječi „pune dvije godine“ potvrđuju važnost ovog perioda, koji naučnici potvrđuju u modernom dobu.

Autor: Abduldaem Al-Kaheel


Be the first to comment

Leave a Reply