U vrijeme virusa korone dženazi prisustvuje jedan imam i samo članovi porodice


Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 17. marta 2020. godine donijelo je Fetvu o gasuljenju, opremanju i dženaza-namazu osobi koja je umrla usljed zarazne bolesti.

U Fetvi se navodi način gasuljenja umrle zaražene osobe, način zaštite gasala, dekontaminacija gasulhane.

Propisuje se da dženaza-namazu prisustvuje jedan imam i samo članovi porodice. Dženaza-namaz i ukop će se obaviti na uobičajen način. Svi propisi i običaji nakon dženaze-namaza, koji se uče u džamiji ili kući umrle osobe a podrazumijevaju masovno okupljanje, se odgađaju do otklanjanja opasnosti od pandemije.

Na osobe koje umru pod režimom samoizolacije/karantina preventivno će se primjenjivati mjere zaštite koje se primjenjuju kod zaražene osobe.


Be the first to comment

Leave a Reply