Propisi o zekatu i sadekatu-l-fitru


Allah dž.š. u Kur'anu Časnome veli: „Ono što žele vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i koji zekat daju…“ (El-Mu'minun, 1-4)

U suri Et-Tevba, ajet 103., Allah dž.š. kaže: „Uzmi iz njihove imovine zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš.“

Kada je Muhammed as poslao Muaza ibn Džebela u Jemen da podučava ljude islamu, rekao mu je: „Pozovi ih očitovanju da nema Boga osim jednog Jedinog Allaha, da sam ja Allahov Poslanik, pa ako se oni tome pokore, tada ih obavijesti i pouči da im je Allah odredio kao obaveznu dužnost obavljanje pet namaza u toku svakog dana i noći. Ako se i tome pokore, tada ih obavijesti, da im je Allah stavio u dužnost dijeljenje (zekata) od njihove imovine koji će se uzimati od njihovih bogataša i davati (vraćati) njihovim siromasima.“ (Sahihu-l-Buhari, tom 1. str. 951)

Osnovna definicija zekata glasi: Zekat je obaveza svakom slobodnom, pametnom i punoljetnom muslimanu koji je u posjedu imovine u iznosu nisaba a koja je (u posjedu) čitavu godinu.

Kategorije primaoca zekata i način prikupljanja zekata:

Zekat je jedan od pet stubova islama. Čitajući kur'anske ajete koji govore o zekatu, uviđamo nekoliko temeljnih odlika zekata. Kao prvo, zekat se u mnogo ajeta veže za namaz, ‘ oni koji namaz obavljaju i zekat daju’ kao što se vjerovanje veže za dobra djela ‘oni koji vjeruju i čine dobra djela’ . Dalje, zekat se razlikuje od svih drugih oblika davanja, tj. sadake po tome što je u Kur'anu precizirano tačno kako i kome se zekat daje. Allah dž.š. naređuje svom Poslaniku da ‘uzme’ zekat kako bi time imetke naše očistio, au drugom ajetu u suri Et-Tevbe br. 8, navodi se osam kategorije kojima zekat pripada:

„Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, iu svrhe na Allahovom putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako. A Allah sve zna i mudar je.“

Sredstva prikupljena od zekata se raspodjeljuju iz fonda bejtu-l-mal. Sve ove činjenice jasno ukazuju na to da je zekat posebna obaveza koja je još od vremena Poslanika Muhammeda as ustanovljena kao takva. Sama činjenica da je jedna od kategorija onih kojima pripada dio zekata „oni koji ga sakupljaju“ ukazuje na to da se zekat prikuplja organizovano od strane institucionalnih vjerskih autoriteta.

Vrste imetka na koje je obavezno dati zekat:

U poznatom udžbeniku hanefijskog fikha „Nur al-Idah“, autora Hasana Šurunbulalija navodi se pet vrsta imetka na koje je vlasnik obavezan dati zekat. (Nur al-Idah, Str. 344-345)

  1. Zlato, srebro i novac
  2. Stoka (deve, krave i ovce).
  3. Trgovačka roba
  4. Poljoprivredni proizvodi
  5. Nađeno blago

Iznos nisaba ili obavezujućeg minimuma se razlikuje od jedne do druge kategorije. Ovogišnji nisab na zlato, srebro i novac iznosi 9.897,00 KM. Na osnovu vrijednosti ovog nisaba se proračunava i iznos nisaba u novcu i u vrijednosnim papirima. Iznos zekata u ovoj kategoriji je četrdeseti dio, ili 2,5 %. Što se tiče nisaba u drugim kategorijama imetka, vrijeme jedne hutbe nije dovoljno za njihovo detaljnije pojašnjenje.

Kome se zekat ne može dati:

Postoje nekoliko kategorija oosba kojima se ne može dati zekat, a između njih su najvažnije za navesti sljedeće:

  1. Osoba koja posjeduje imetak u visini nisaba ili više
  2. Rodbini uzlazne ili silazne putanje (roditelji, djedovi i nane, unučadi, praunučadi itd.)
  3. Mužženi ili žena mužu

Sadekatu-l-fitr:

Sadekatu-l-fitr je, kao i zekat, obavezno davanje koje je propisano na osnovu hadisa Poslanika Muhammeda als: „Dajte jedan sa’ pšenice, ili jedan sa’ datula ili ječma za svaku slobodnu osobu, roba, dječaka i odraslog.“ (Hanefijski fikh. Tuhmaz. 1. tom. str. 465.) Sadekatu-l-fitr se mora dati prije klanjanja bajram namaza.

Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao nadležno tijelo određuje svake godine novčani iznos nisaba za zekat i sadekatu-l-fitr. Ovogodišnja vrijednost sadekatu-l-fitra je 10 KM, 15 KM ili 20 KM. Na osnovu navedenih kur'anskih ajeta, hadisa Poslanika Muammeda as i ustaljene prakse muslimana od vremena Poslanika Muhammeda as, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je vjerski autoritet koji ima pravo i obavezu tumačiti i sprovoditi vjerske propise, u što spada i sadekatu-l-fitra.

Molimo Allaha dž.š. da nas osnaži u ovom mubarek ramazanu, da naš iman ojača, naše saffove zbije i naše jedinstvo sačuva od svih nasrtaja i podjela. Amin!


Be the first to comment

Leave a Reply