Obavijest o organizaciji hadža 1444.h./2023. godine


Informacija o putovanju:

 • očekivani polazak: u periodu od 13. do 16. juna 2023. godine,

očekivani povratak u periodu od 03. do 06. jula 2023. godine;

 • letovi:
  • u odlasku direktni let Sarajevo – Medina,
  • u povratku direktni let Džedda – Sarajevo;

Cijena putovanja

Cijena putovanja na hadž: 12.650,00 KM.

U cijenu putovanja uračunato je sljedeće: prijevoz do Saudijske Arabije i nazad, prijevoz unutar Saudijske Arabije, smještaj u centralnoj zoni Medine i Meke, brošura o hadžu, hadžski kurban, ihram, prsluci za muškarce, prsluci za žene, jedan kofer i putna torba, okovratni novčanik, ljekarske i vodičke usluge, te po dva obroka dnevno u Medini i Meki.

Proces prijema i obrade aplikacija za hadž se realizira kroz sljedeće korake

 1. Instrukcija hadžijama: odgovorni službenici medžlisa putnike upućuju na web lokaciju https://hadz.darhiv.ba/ na kojoj će popunjavati aplikaciju za prijavu,

Odgovorni službenici medžlisa lozinku aplikacije prosljeđuju putniku.

Aplikacija prijave podrazumijeva popunjavanje traženih podataka od strane putnika.

U slučaju da putnik ne posjeduje dovoljna znanja i vještine da aplikaciju samostalno popuni, nema smetnje da traži asistenciju drugog lica pri popunjavanju iste.

 Jedna lozinka se može upotrijebiti za samo jednog putnika i validna je sve dok putnik ne pritisne „Snimi podatke“.

Podaci koji će svaki putnik u prijavu unijeti su:

 • Muftijstvo gdje se prijavio
 • Medžlis
 • Ime i prezime
 • Spol
 • Bračno stanje
 • Ime oca
 • Ime djeda
 • Ime majke
 • Dijagnoza/terapija ( u slučaju da ima)
 • Datum rođenja
 • Mjesto rođenja
 • Državljanstvo
 • Adresa stanovanja
 • Mjesto stanovanja
 • Poštanski broj
 • Kontakt telefon
 • Email
 • Zaposlenje
 • Zanimanje
 • Adresa – posao
 • Stručna sprema
 • Mjesto završetka škole
 • Broj pasoša
 • Datum izdavanja pasoša
 • Mjesto izdavanja pasoša
 • Prijem i provjera: nakon što hadžija popuni i medžlisu proslijedi svoju prijavu odgovorni službenik medžlisa je dužan izvršiti provjeru tačnosti podataka.

Provjera podataka podrazumijeva da nakon što putnik preda tražene dokumente, službenik će u prisustvu putnika i konsultirajući se s njim provjeriti unesene podatke uvidom u dokumente (broj pasoša, datum isteka pasoša, datum rođenja, itd.). Službenik medžlisa će u slučaju da u ovoj fazi uoči probleme, na licu mjesta izvršiti potrebne ispravke.

Nakon što se službenik medžlisa uvjeri u tačnost svih podataka prijavu će odštampati i putnik je istu dužan potpisati.

 • Dinamika prijema dokumenata: Odgovorni službenik medžlisa će dinamiku slanja uputa putniku (lozinka i dr.) uskladiti sa procesom prijema dokumenta.

Poruka koja će biti odaslana hadžijama sadrži sljedeće elemente:

 • link aplikacije za prijavu https://hadz.darhiv.ba/,
 • lozinku za pristup aplikaciji,
 • broj žiro računa na koji će putnik izvršiti uplatu,
 • obavještenje da je putnik dužan u medžlis predati svoj pasoš, dvije fotografije (dimenzije: 4,5 x 3,5 cm), dvije fotokopije pasoša u boji (samo stranica na kojoj se nalazi fotografija sa ličnim podacima), dokaz o najmanje dvije primljene doze vakcine protiv Covid 19 i „žuti karton“ dokaz o primljenoj vakcini protiv meningokoknog meningitisa ne stariji od pet godina.

Nakon što putnik preda gore spomenute dokumente dužan je i sljedeće:

1. Upoznati se sa tekstom Izjave Aplikacijskog formulara za odlazak na hadž i istu potpisati,

2. Upoznati se sa tekstom Izjave i Izjave i garancije i iste potpisati,

3. Potpisati obrazac za vizu Kraljevine Saudijske Arabije.

Putnici se na ovim dokumentima trebaju potpisati na način kao što su se potpisali u pasošu.

Ove dokumente će odgovorni u medžlisu odštampati te nakon što ih hadžija potpiše priložiti ostalim dokumentima.

Obavezni dokumenti:

 • Bosanskohercegovački pasoš sa rokom važenja nakon 31.01.2024.,
 • dvije kopije pasoša u boji – stranica na kojoj se nalazi fotografija sa ličnim podacima,
 • aplikacijski formular koji će službenik medžlisa odštampati a putnik isti potpisati,
 • „žuti karton“ – potvrda o primljenoj vakcini protiv meningokoknog meningitisa (ACWY-135),
 • potvrda o primanju najmanje dvije doze vakcine protiv Covid 19,
 • formular na arapskom jeziku,
 • Izjava i Izjave i garancije, (potpisi moraju biti vjerni potpisu iz pasoša),
 • Izjava Aplikacijskog formulara za odlazak na hadž,
 • dvije fotografije putnika, u punom profilu (frontalno – glava u prvom planu) sa potpuno bijelom pozadinom,
 • putnici uplate za hadž vrše u konvertibilnim markama na žiro-račun nadležnog muftijstva, a u medžlis/muftijstvo prilažu originalnu uplatnicu.

Proces prijavljivanja za hadž se odvija u medžlisima/muftijstvima. Medžlisi su dužni kontaktirati osobe od kojih su u ranijoj fazi registracije preuzeli neophodne podatke, a u slučaju da neko od njih od putovanja odustane, kontaktirat će sljedećeg sa spiska putnika na čekanju. U slučaju da takvih putnika nemaju o tome će informisati nadležno muftijstvo koje će dopuniti njemu pripadajući broj putnika. Putnik na hadž snosi troškove vakcinacije. Ured za hadž i umru ne obezbjeđuje putničko zdravstveno osiguranje. Putnici nisu dužni uraditi ljekarske preglede, s tim da svaki hadžija na sebe preuzima odgovornost obavljanja hadža bez dodatne pomoći Organizatora.


Be the first to comment

Leave a Reply