Muslimani večeras obilježavaju mubarek noć Lejletu-l-Bedr


„Allah vas je pomogao na Bedru, kada ste bili malobrojni, zato se Allaha bojte, da biste bili zahvalni.“ (Âlu- ‘Imran, 123)

Bitka na Bedru jedan je od epohalno  najznačajnih događaja za sve muslimane. Odigrala se druge godine po hidžri ili 624. godine  po miladu.  Bedr je od Medine udaljen 186 km. Iako, bitka na Bedru, po broju učesnika nije bila velika, za sudbinu islama i  muslimana je najpresudnija i najvažnija bitka u njihovoj povijesti.  O bici na Bedru  Kur’an govori više nego o bilo kojoj drugoj bici. Bitka na Bedru ostaje trajni i nezastarivi primjer organiziranja, ponašanja, i postupanja muslimana u ratu. Ona je Fethu-l Ekber – najčistija i najveličanstvenija pobjeda muslimana.

Neposredan povod za bitku bila je mušrička karavana sa hiljadu natovarenih deva. Stvarni uzrok i razlog bitke bila je želja mekkanskih mušrika da potpuno unište muslimane i Muhammeda (a.s.). Poslanik je u tim danima želio sklopiti saveze s drugim plemenima. Za desetak dana stiže vijest o prispjeću mekkanske vojske i Poslanik se odluči s njima suočiti, premda su tri puta bili brojniji.

Pored toga što je na strani mušrika bila oprema, naoružanje, brojnije ljudstvo, vojne kote, položaji i logistika, čatrnja puna vode u pustinji i hiljadu prema 312 muslimana, Muhammed (a.s.) je po Allahovoj Objavi i uputstvu u okviru mu’džize muslimanima unaprijed obećao od dvoje-jedno, zaplijenu karavane ili pobjedu u borbi. ,,I kad vam je Bog obećao da će vas zapasti jedna od one dvije skupine, vi ste poželjeli da vas zapadne ona što ne raspolaže velikom snagom, a Bog Svojim riječima hoće da potvrdi Istinu i uništi one koji Istinu poriču.  (El-Enfal:7)

Konačni epilog i ishod bitke bio je 10:1 u korist muslimana. Muslimani su imali  14 poginulih a mušrici 70 mrtvih i 70 zarobljenih. Na bojnom polju pade, uz mnoge druge mekkanske glavare i Ebu Džehl.

Bitka na Bedru nije samo primjer blistave vojne pobjede. Bila je to prva pobjeda tevhida na djelu. Bio je to nezabilježen trijumf  muslimanske organizacije sloge, i saradnje u ratu i uopće najvećim mogućim iskušenjima. I muhadžiri iz Mekke i ensarije iz Medine dali su jednak doprinos pobjedi.

Cilj i smisao bitke objašnjavao je Muhammed (a.s.) a svu njenu strategiju i taktiku vodio je h. Hamza, veliki junak, pravi borac, genijalni strateg.

Na Bedru su formule vjere, ratne strategije i taktike muslimana išle zajedno i komplementarno Bedr je potvrda i ostvarenje ummeta, džemata-zajednice muslimana.

Kako su muslimani pobijedili na Bedru skoro četiri puta malobrojniji i slabije naoružani? Muslimani na Bedru pobjeđuju najviše zahvaljujući izravnoj i očiglednoj Allahovoj pomoći. Allah Svemogući na Bedru muslimane pomaže preko vojske meleka, osvježavajuće kiše, okrjepljujućeg sna. Allah je uslišao dovu Muhammeda (a.s.) i ashaba koji su Milostivog skrušeno molili prije bike za pomoć.  Kod muslimana u borbi na Bedru dolaze do izražaja vjera, ideali, moralne vrline, a kod mušrika dominiraju širk, paganstvo, mitologija, i goli interesi.

Bitka na Bedru dokaz je da nevjernicima i mušrcima u borbi, osim u zauzimanju boljeg položaja i pregrupiravanja, nikada ne treba leđa okrenuti.

Da su muslimani 17. ramazana druge godine po Hidžri poraženi na Bedru, od zajednice muslimana, od ummeta, od šerijata, i sadašnjih više od  milijardu i po muslimana na svim kontinentima svijeta, ne bi bilo ništa.

Bitka na Bedru je prekretnica u povijesti humaniziranja ratovanja. Ona uspostavlja pravilan postupak u podjeli ratnog plijena. Prvi put se ne ubijaju ratni zarobljenici. Ubijeni protivnici sahranjuju se po njihovim obredima pa čak i pagani. Rat nije cilj. Očuvanje vrijednosti života ima prioritet nad osvetom i krvoprolićem. Dajući prednost nauci i obrazovanju, upućuje se poruka mira i poziv na saradnju. Svaki zarobljeni mušrik koji je bio pismen, da bi se oslobodio, bio je dužan opismeniti deset muslimana. Imućni mušrici su se mogli otkupiti a siromašni i nepismeni pagani su oslobađani bez otkupa.

Bitka na Bedru je ohrabrenje malim zajednicama i narodima čija su uvjerenja iskrena i jaka, a moralne vrijednosti neupitne. Njihova snaga nije u broju, već u činjenici da će duhovno stabilne i moralno nepotkupljive pojedince i zajednice dragi Bog zaštiti i pomoći protiv neprijatelja i njihovih spletki. Bedr je formula pobjede vjernika. Formula koja se povijesno neprestano potvrđuje.

Formula u koju muslimani vjeruju i kojoj se moraju iznova vraćati i  prilagođavati, posebno onda  kada usljed slabosti i zaborava za trenutak odstupe sa staze istinskog vjerovanja i čestitosti. Bedr je najteža lekcija strpljivosti. Lekcija koju muslimani moraju savladati, ako računaju na Božiju pomoć u bitkama od kojih strahuju, a koje ih na ovosvjetskim putevima iskušenja neizbježno očekuju. “Koliko je malih grupa pobijedilo velike grupe s Allahovom dozvolom. A Allah je sa strpljivima.” (El-Bekare, 249)


Be the first to comment

Leave a Reply