Javni poziv za prijavu srednjoškolaca na Prvo međunarodno takmičenje


Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizuje Prvo međunarodno nagradno takmičenje za učenike srednjih škola pod nazivom: „Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne“.

Takmičenje je dobrovoljno i u njemu mogu učestvovati svi zainteresirani učenici srednjih škola koji se prijave za takmičenje iz država koje u školama imaju islamsku vjeronauku. Učešće na takmičenju učenici prijavljuju profesoru islamske vjeronauke u svojim školama.

Takmičenje će se realizovati na osnovu tekstova objavljenih na stranici www.iskustvobosne.ba.

Predmet takmičenja bit će na oblastima, materijalima i tekstovima koji tretiraju sljedeće tematske cjeline:

 • historija Bosne i Hercegovine
 • bosanski jezik
 • kulturna historija islama u Bosni i Hercegovini
 • savremena likovna i muzička umjetnost.

Učenici će u slobodno vrijeme čitati navedeno djelo i pripremati se za testiranje na način da će u naznačenim poglavljima tražiti odgovore na postavljena pitanja. Pitanja će biti data u zbirci od tri dijela od po stotinu pitanja. Prvih sto pitanja će biti dostavljeno odmah, drugih sto pitanja 18.11., a trećih sto pitanja 30.11.2022. godine.

Za najuspješnije takmičare predviđene su sljedeće nagrade:

 • Planirana ekskurzija u Istanbul za 35 najuspješnijih učenika srednje škole i posjeta objektima i znamenitostima koje su u Istanbulu sagradili Bošnjaci (očekuje se potvrda termina) a putovanje je planirano krajem januara i početkom februara 2023. godine.
 • Dvadeset jednokratnih stipendija u iznosu od 500 KM.

Takmičenje će biti realizirano istovremenim testiranjem svih prijavljenih kandidata NZOT-testovima znanja koji će se raditi pod šiframa, po muftilucima, u subotu 17.12.2022. godine u 11.00 sati. Sva pitanja na testu će biti isključivo iz dostavljene Zbirke. Organizator zadržava pravo da postavljeno pitanje preoblikuje u model: DA-NE, ABCD, POVEŽI i DOPUNI.

Uz test, svi takmičari će popuniti i Anketni upitnik o odabranom djelu i samom takmičenju.

Svi učesnici takmičenja će dobiti potvrde u učešću u takmičenju, a pobjednici i odgovarajuće diplome.

Organizator zadržava pravo izmjene postavljenih rokova i ostalih odredbi u slučaju nepredviđenih okolnosti.

 

Pravila 1. međunarodnog takmičenja

„Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne“

 

 1. Organizator takmičenja je Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Kovači br. 36, 71000 Sarajevo.
 2. Naziv takmičenja je: „Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne“.
 3. Takmičenje će se realizirati na osnovu tekstova objavljenih na stranici iskustvobosne.ba.
 4. Cilj nagradnog takmičenja je proširivanje znanja o islamu i muslimanima Bosne i Hercegovine, njihovim naučnim-kulturno-umjetničkim i civlizacijskim dostihgnućima sa kojima participiraju u evropskim , te razvijanje navike čitanja u slobodno vrijeme.
 5. Pravo učešća imaju svi zainteresovani učenici srednjih škola u BiH, Austrije, Hrvatske i Srbije.
 6. Prijavni period je od011. 2022. do 12.12. 2022. godine.
 7. Punopravni učesnici takmičenja su samo oni učenici koji se prijave na takmičenje profesoru islamske vjeronauke u svojoj školi.
 8. Period pripreme je od 011.2022. godine do 16. 12. 2022.godine.
 9. Način pripremanja za takmičenje: Čitanjem tekstova objavljenih na stranici iskustvobosne.baprijavljeni kandidati se pripremaju za takmičenje. Zainteresovanim učenicima će priprema biti olakšana posebnom pripremljenom Zbirkom pitanja: Istraži, pronauđi, nauči i osvoji – Islami Evropa u iskustvu Bosne“. Ispod svakog pitanja će bili hiperlink na tekst u kome se nalazi tačan odgovor na postavljeno pitanje.
 10. Pitanja će biti data u zbirci od tri dijela od po stotinu pitanja. Prvih sto pitanja će biti dostavljeno odmah, drugih sto pitanja 11., a trećih sto pitanja 30.11.2022. godine.
 11. Svaki takmičar treba označiti svoje pisusutvo na stranci opcijom „like“, jer će imena pobjednika biti usklađivana sa posjetom stranici.
 12. Datum takmičenja: Takmičenje će biti realiziranou subotu 12.2022. godine u 11.00 sati na lokacijama koje će biti naknadno objavljene.
 13. Način realizacije takmičenja: Takmičenje će se realiziratiistovremenim testiranjem svih prijavljenih kandidata NZOT-testovima znanja koji će se raditi pod šiframa. Sva pitanja na testu će biti isključivo iz dostavljene Zbirke. Organizator zadržava pravo da postavljeno pitanje preoblikuje u model: DA-NE, ABCD, POVEŽI i DOPUNI. Uz test, svi takmičari će popuniti i Anketni upitnik o odabranom djelu i samom takmičenju.
 14. Nagrade:
  1. Planirana ekskurzija u Istanbul za 35 najuspješnijih učenika srednje škole i posjeta objektima i znamenitostima koje su u Istanbulu sagradili Bošnjaci (očekuje se potvrda termina krajem januara i početkom februara 2023.).
  2. Dvadeset jednokratnih stipendija u iznosu od 500 KM
 15. Nagrade će biti ravnomjerno raspoređene po muftijstvima na način da će svakom muftijstvu pripasti 3 nagradne ekskurzije i 2 stipendije. Preostale nagrade će biti proporcionalno raspoređene po muftijstvima shodno broju kandidata koji izađu na testiranje.
 16. Pregled testova: Regularnost takmičenja će pratiti i posebna Komisija koju će imenovati svako muftijstvo na svom nivou, a regularnost ukupnog takmičenja će pratiti Uprava za obrazovanje i nauku.
 17. Objava rezultata:
 18. Nakon pregleda testova obavlja se njihovo spajanje sa šiframa. Prvobitni rezultati će biti objavljeni na nivou muftijstva pod šiframa. Žalbeni rok traje od 17. do 23.12.2022. godine.
 19. Uprava za obrazovanje i nauku će u subotu 24.12.2022. godine, po isteku žalbenog roka na web-portalu islamskazajednica.ba i u medijima Islamske zajednice https://mediacentar.net/, objaviti konačne rezultate najuspješnijih učesnika 1. međunarodnog nagradnog takmičenja „Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne“.
 20. Svi učesnici takmičenja prihvataju Pravila takmičenja.
 21. Organizator zadržavapravo izmjene postavljenih rokova i ostalih odredbi u slučaju nepredviđenih okolnosti.
 22. U slučaju spora između Organizatora i sudionika takmičenja nadležan je Rijaset Islamske zajednice.
 23. Podaci i pravila takmičenja bit će objavljeni na web-portalu Islamske zajednice: http://www.islamskazajednica.ba/ i medijima Islamske zajednice https://mediacentar.net/, 011.2022. godine, a isti sadržaj je upućen dopis svim mešihatima, muftijstvima i vjeroučiteljima.
 24. Takmičenjem će biti obuhvaćeni i učenici medresa i islamskih gimnazija sa zasebnim nagradama.

 

DIREKTOR

Prof. dr. Dževad Hodžić


Be the first to comment

Leave a Reply