Hutba o mevludu


بسم الله الرحمن الرحيم

Poticajna ljubav koju dariva Uzvišeni Allah

فبِمَا رَحمَةمِّنَٱللَّهِلِنتَلَهُموَلَوكُنتَفَظًّاغَلِيظَٱلقَلبِلَٱنفَضُّواْمِنحَولِكَفَٱعفُعَنهُموَٱستَغفِرلَهُم وَشَاوِرهُمفِيٱلأَمرِفَإِذَاعَزَمتَفَتَوَكَّلعَلَىٱللَّهِإِنَّٱللَّهَيُحِبُّٱلمُتَوَكِّلِينَ.(سورة آل عمران:159)

“Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.” (Kur'an, 3:159)

U ovome danu prve džume u Reibu-l-evvelu 1441. H. godine, otvara se tema o posljednjem Allahovom Poslaniku, Muhammedu, a.s. Tradicija muslimana je ukrašena različitim sadržajimaibadeta kojim se sjećaju odabranog među ljudima da sa poslaničkom misijom bude MILOST cijelom svijetu. (K, 21:107)

Okrilje milosti Uzvišenog Allaha obuhvata cijeli svijet koji je ispunjen ljubavlju i pažnjom.“Uzvišeni Allah je pun ljubavi….” (K, 85:14[1]) koju dariva ljudskom rodu, plemenitom Poslaniku, a.s., njegovoj porodici (EhliBejt) i Ummetu za koji objavljuje: “Vi ste najbolji Ummet…” (K, 3:110). To je zajednica koju oplemenjuje Muhammed, a.s., svojom poslaničkom misijom sa kojom temelji brižnost, širi ljubav, razvija toplinu iskrenih odnosa i promovira brojne vrline koje razboriti ljudi mogu i trebaju koristiti na vlastitoj životnoj putanji. Objavljeni ajet: „…ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine..“ (K, 3:159) skreće pažnju na posebnost Časnog Poslanika, a.s.,  koji svoj Ummet spominje u činu rađanja (Mevlud): Moj ummet, moj ummet… (  أمتى، أمتى..), koji ne zaboravlja podijeliti zadovoljstvo ushićenja Mi'radža sa svojim Ummetom: „Neka je mir i Allahov blagoslov na sve nas i na čestite koji dobra djela rade…“ Poslanik, a.s., koji u rastanku sa ovim svijetom ostavlja oporuku i uči dovu Uzvišenom Allahu:“Gospodaru, moj ummet, moj ummet!”, a onda je zaplakao. Uzvišeni Allah tada reče Džibrilu: “Otiđi kod Muhammeda i upitaj ga šta ga je rasplakalo, a tvoj Gospodar to najbolje zna.” Džibril, a.s., je otišao kod Muhammeda, a.s., i upitao ga zbog čega plače, a on mu je ispričao da se brine za svoj ummet, a Allah svakako najbolje zna šta je on rekao. Tada je Svevišnji Allah kazao Džibrilu: “Otiđi kod Muhammeda i reci mu da ćemo ga u pogledu njegovog Ummeta učiniti zadovoljnim, a ne žalosnim i nesretnim.” (Muslim)

To je Poslanik, a.s., koji je saosjećao iskušenja svoga Ummeta: “Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” (K, 9:128[2]) Pažnja, briga, milosrđe i druge brojne vrline su ukrasi Muhammeda, a.s., koje promovira u dunjalučkoj misiji. Roditeljska pažnja prema potomstvu može naći ugodan napitak na izvoru vrlina koje je utemeljio i razvijao u svome Ummetu Allahov Poslanik, Muhammed, a.s.

Muhammed, a.s., je utemeljio i pokazao kako se brine o zajednici, narodu, porodici i potomstvu. Brojne su činjenice zabilježene u SIRI, životopisu Allahova Poslanika, a.s., koji to traži od lidera kada zauzimaju mjesto vođe, to očekuje od roditelja kada ih Uzvišeni Allah počasti potomstvom.

Briga o narodu/podanicima i potomstvu je stalna obaveza. U djetinjstvu odgovorni roditelji brinu o zdravlju djeteta, u mladosti podstiču na učenje, a u zrelosti na rad. Na takvoj životnoj stazi treba pokazati vrlinu odgoja iz djetinjstva, kulturu ponašanja iz učenja i fizičke sposobnosti za rad i sticanje halal zarade. To je mudrost života u okrilju Milosti Uzvišenog Allaha i brižnosti Njegovog Časnog Poslanika, a.s.

Neodgovorno roditeljstvo zanemaruje brigu o zdravlju potomaka. Ukazano je na problem u ovoj generaciji i na ovom prostoru da određene osobe vode kampanju protiv vakcinisanja beba. To je opasno, nezrelo i neodgovorno. Zdravlje djece i obaveza vakcinisanja je briga roditelja i odgovornih u društvu! To se ne smije potcijeniti kao ni pojava samoranjavanja djece, učenika u osnovnim školama. Roditelji i odgovorni u društvenoj strukturi su dužni aktivno se uključiti u sprečavanje nastranih pojava. Poziv Uzvišenog Allaha: “O vjernici, brinite se o sebi….” (K, 5:105[3]), odnosno: “O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela svoja!” (K, 47:33[4])Ne ubijajte svoje potomstvo neodgovrnošću! Dakle, Poslanik, a.s., je utemeljio brižnost u svome Ummetu i to očekuje od roditelja u brizi o potomstvu. Dakle:„Ne gubite nadu u Allahovu milost, samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost.“ (K, 12:87) To je poticajna ljubav koja može i treba da rađa djecu i brine o zdravlju potomaka! Zato treba kazati da je čestitima dužnost da obrazuje mladost i širi znanje.To je garancija svijetle budućnosti!

Radite poslovekoje volite koristeći resurse u sebi i oko sebe, bićete dostojanstveni i neovisni o drugima!!

Neka su vam mubarek DANI MEVLUDA!

Sarajevo, 01. novembar 2019. godine

[1]وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلۡوَدُودُ. ( سورة البروج:14)

[2]لَقَد جَاۤءَكُمرَسُولمِّنأَنفُسِكُمعَزِیزٌعَلَیهِمَاعَنِتُّمحَرِیصٌعَلَیكُمبِٱلمُؤمِنِینَرَءُوفرَّحِیم. (سورةالتوبة: 129)

[3]يَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُواْعَلَيكُمأَنفُسَكُملَايَضُرُّكُممَّنضَلَّإِذَاٱهتَدَيتُم إِلَىٱللَّهِمَرجِعُكُمجَمِيعافَيُنَبِّئُكُمبِمَاكُنتُمتَعمَلُونَ. (سورةالمائدة:105)

[4]یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَطِیعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِیعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوۤا۟ أَعۡمَـٰلَكُمۡ. (سورة محمد: 33)


Be the first to comment

Leave a Reply