Gornji Humci: posjeta bolesnim osobama se poredi sa posjetom Uzvišenom Allahu


Džematski odbor Gornji Humci i njihov imam Hasmir ef. Okanović prepoznaju vrijednost obilaska starih i bolesnih džematlija. Boravak njihov izvan džemata ne sprečava džematski odbor da ih posjete. Svake godine oni nađu vremena da ih obiđu u Zdravstvenoj ustanovi Dom za stare Huskić u Brci, u Brčkom. Između ostalih posjećeni su hadži Samid Hodžić i Samed Pobrić.

Iskreni vjernici inspiraciju nalaze u savjetima i preporukama koje je uputio Muhammed, s.a.v.s. O tome se govori u brojnim predajama na osnovu kojih zaključujemo:

  1. Obilazak bolesnika jedna je od dužnosti muslimana spram drugog muslimana. Alija, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Šest je dužnosti: muslimana spram muslimana da mu nazove selam kada ga sretne, da mu se odazove kada ga pozove, da kaže: Jerhamukellah (Allah ti se smilovao) i El-hamdulillah (Hvala Allahu) kada kihne , da ga obiđe kada se razboli, da mu klanja dženazu kada umre i da mu želi ono što želi sam sebi. (Muslim, br. 5702)
  2. Muhammed, s.a.v.s., savjetuje nas da obiđemo čak i bolesnog nemuslimana, ako nam je komšija, poznanik ili poslovni partner. Prenosi Enes b. Malik da se jednom prilikom razbolio jedan dječak – židov koji je služio Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa ga je Alejhisselam zijaretio, sjeo uz njegovu glavu i rekao mu: Primi islam! Dječak je pogledao u svog oca koji je bio prisutan i otac mu predloži da posluša Muhammeda, s.a.v.s., pa je dječak prihvatio islam. Poslanik, s.a.v.s., je izlazeći iz kuće rekao: “Hvala Allahu koji ga je spasio od Vatre!”

Posjeta bolesnoj osobi poredi se s posjetom Uzvišenom Allahu. Ebu Hurejre, r.a., prenosi hadis-i kudsijj u kojem Božiji poslanik kaže: “Gospodar svjetova reći će na Sudnjem danu: “Čovječe, Ja sam se razbolio, ali me ti nisi posjetio.” Čovjek će upitati: “Kako da Te posjetim, Gospodaru, kad si Ti Gospodar svjetova?” Reći će: “Zar nisi znao da se taj i taj Moj rob razbolio, a ti ga nisi posjetio?” Zar ne znaš da bi Me našao kod njega da si ga posjetio?” (Buharija, Edebu’l-mufredu, 517)

Ovaj lijep gest džematskog odbora Gornji Humci treba da posluži kao primjer i ostalim vjernicima muslimanima.


Be the first to comment

Leave a Reply