Džemat RatkovićiPrva Ratkovljanska džamija je bila drvena a sagrađena je 1912. godine. Srušena je 1972. godine da bi se te iste godine sagradila od kamena. 2000. godine je potpuno renovirana sa urađenom bijelom munarom. 2016. godine je urađeno pjeskarenje munare i vraćena joj je prirodna boja kamena. Također, urađena je vanjska fasada, oluci, alem, ograda na munari od inoxa… Ukratko, vrijedan džemat sa vrijednim imamom i džematlijama.