Džemat Nahvioci


Ne zna se tačno kada je formiran džemat Nahvioci. Zna da je ovdje postojala džamija koja je srušena 1977. god. a njena lokacija je bila na haremu između donje i gornje mahale. Ova džamija je srušena jer je uslijedila izgradnja nove džamije na drugoj lokaciji u samom centru Nahvioca. Izgradnja je počela 1978. god. a njena izgradnja trajala je punih 10 godina. U izgradnji džamije učesvovali su svi stanovnici ovog džemata uz dobrovoljni prilog okolnih džemata. Otvaranje ovog lijepog objekta uslijedilo je 07.08.1987. god. a imamsku dužnost obavljao je Faruk ef. Alić. Za vrijeme agresije na BiH bila je devastirana. Početkom 1997. god. pokrenuta je rekonstrukcija džamije, a njeno ponovno otvaranje uslijedilo je 20.10.1997. god. Danas džemat Nahvioci broji oko 350 domaćinstava. U dvorištu džamije je sagrađena i gasulhana, a nedaleko od džamije i vakufska kuća koja je renovirana u 2015. godini. Imami koji su obnašali funkciju u ovom džematu su:
1. Rašid ef. Begović radio do 1949. god.
2. Mehmed ef. Mehanović
3. Ibro ef.Mehanović
4. Sulejman ef.Begović
5. Abdulah ef. Joldić
6. Adem ef.
7. Abdurahman ef. Mešanović
8. Mehdin ef. Džafić
9. Asim ef.
10. Faruk ef. Alić
11. Alija ef. Hujdur od 1988. do 1991.
12. Samir ef. Camić od 1996. do 2001.
13. Senahid ef. Mujčinović (sadašnji imam).