Džemat Kovačevići KorajLokalitet džamije Kovačevići Koraj je donji dio korajske čarsije nedaleko od raskršća, puteva koji vode za Čelic i Gajeve. Sagrađena je na zemljištu koje je uvakufio hadzi Alija Agić i to krajem 19. stoljeća. Građena je od lomljenog kamena vezanog krečom dok joj je krov bio pokriven crijepom. Debljina zidova je 55cm. Mihrab je u sredini između 4 prozora, po dva sa svake strane, a mimber od tvrdog drveta baš kao i munara. Od izgradnje pa do 1992. god.džamija je bila u stalnoj funkciji,a vjernici su klanjali pet vakata namaza. Tokom rata 1992-1995. god. džamija je bila zapaljena i potpuno uništena. Povratkom Bošnjaka u svoj Koraj javila se želja za obnovu njihove džamije. Obnovljena je od maja do oktobra 2003. god.

Prvi imam džamije bio je Mula Bećir ef. Nakičević. Bio je rodom iz Teočaka a nakon završetka medrese u Koraju, postavljen je za imama u ovoj dzamiji. Bio je šehid 1941. god. Posle njega imam džamije  bio je njegov sin Šefket ef.Nakičević. Mula Mahmut ef. Agić (1885-1969) je bio dugogodišnji mujezin ove džamije i po potrebi mjenjao i imama. Nakon njega je imam džamije bio Mustafa ef. Zlatić dok je posljednji imam bio Muzafir ef. Mujčinović. Nakon obnovljene džamije, poslije rata, od 11.09.2003. god. – 21.07.2005. god. bio je Huska ef.Zukić, a zatim Hamza ef. Taletović i Mirza ef. Halilović. Sadašnji imam je Emir-ef. Poturak.

Emir-ef. Poturak je sin Suvada i Halide. Rođen je 23.01.2004. godine u Brčkom. Po završetku osnovne škole upisuje Behram-begovu medresu u Tuzli. Student je Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, smijer imam, hatib i muallim.
Dobro poznaje njemački i engleski jezik. Imam je u džematu Kovačevići-Gajevi Koraj.