DŽEMAT DŽIHANI ČELIĆ 

Džihani su vjerovatno najstarija Čelićka mahala. Kroz Džihane protiče džihanska rijeka, koja dijeli naselja na dva dijela, tu su jos izvori Vodica, Sopot i Bajramovača izvor. Treba dodati da skoro svaka avlija ima svoj bunar.

Džihan džamija u Čeliću sagrađena je 1907. godine. Imala je drvenu munaru sve do 1972. godine kada je džamija renovirana i munara ozidana. U ljeto 1999. godine, u roku tri mjeseca, džamija je proširena za 5 metara dužine i 1,5 metar visine. Dotadašnji kameni zid oko harema džamije zamijenjen je sa novom ogradom i zidom. Površina džamije je 104 metara kvadratnih, mekteb 48 metara kvadratnih, a imamska kuća 80 metara kvadratnih.

Najveći vakif Džihan džamije je hadži Omer Mujanović koji je uvakufio 51 dulum zemlje, o čemu svjedoči akt Odbora IZ Brčko iz 19.12.1985. godine koji je izdao tadašnji predsjednik Odbora Zaimović Safet.

U periodu od 1994. godine do danas bilo je 20 hadžija, a to su:

 1. Mina Ljaljić, 1994. god.
 2. Islam ef. Hrnjić, 1998. i 2015. god.
 3. Emina Hrnjić, 1998. god.
 4. Zekija Mešković, 2003. god.
 5. Dževad Mešković, 1999. god.
 6. Bedrija Jukić, 2001. god. god.
 7. Anil Mešković, 2006. god.
 8. Osmo Mujčinović, 2003. god.
 9. Huso Jašarević, 2006. god.
 10. Muradija Mujčinović, 2006. god.
 11. Mehmed Mešković, 2006. god.
 12. Muhamed Mešković, 2006. god.
 13. Akif Jukić, 2008. god.
 14. Đula Cifrić, 2011. i 2012. god.
 15. Muhidin Mujčinović, 2006. god.
 16. Emina Mujčinović, 2006. god.
 17. Muharema Efendić, 2012. god.
 18. Rašida Mehanović, 2013. god.
 19. Aiša Gačević, 2014. god.
 20. Mujaga Efendić, 2015. god.

Od imama koji su službovali rahmetli Muhamed ef. Ibrišimović spominje slijedece: Šakir ef. Jahić, Mehmed ef. Mujkić, Mula Mehmed ef. Eminović, Mehmed ef.Mujkić, Salih ef. Jahić od 1930-1957., Hajrudin ef. Abdurahmanović – muderiz, Ahmed ef. Abdurahmanović, Jusuf ef.Kočić, Mehmed ef. Kasumovic, Islam ef. Hrnjić od 1989 – 2018. god. i sadašnji imam Ilham ef. Mrahorović, od aprila 2018. godine. 
Od mutevelija, koji su služili džematu i bili hizmećari ove džamije poznati su: H. Osman Alagić, koji je bio mutevelija 30 godina, Galib Cifrić, Sajto Mujić, Hajrudin zvani Bego Gačević, Mehmed Ibrišimović i sadašnji Fahrudin Mešić.
Džihanske rahmetlije se kopaju na centralnom Čelićkom mezarju na Ulicama i na Mehanovića mezarju (porodično mezarje).

Ilham ef. Mrahorović, sin Halida i Šefije, rođen je 17.11.1982. godine u Tuzli. Osnovnu školu završio je u Puračiću, a potom 2001. godine Behram-begovu medresu u Tuzli. Po završetku medrese, od 2002. godine, radi kao honorarni imam, hatib i muallim u džematu Šikulje-Prline, MIZ Puračić. Uz rad upisuje Islamski pedagoški fakultet u Zenici 2005. godine i diplomira 2008. godine. Te godine se zapošljava kao vjeroučitelj u JU Osnovnoj školi Gnojnica a potom u JU Osnovna škola Čelić. Radeći u školi uporedo upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu 2009. godine i diplomira 2013. godine. Od novembra 2014. godine radio je u džematu Noćajevići (Medžlis IZ Kladanj), a od aprila 2018. godine radi u džematu Džihani Čelić, Medžlis IZ Čelić. Oženjen je Enida-hanumom i imaju dvoje djece.


Pin It on Pinterest