Džemat Džihani Čelić: najveći vakif hadži Omer Mujanović. Od 1994. godine 20 hadžija


Džihan džamija u Čeliću sagrađena je 1907. godine. Imala je drvenu munaru sve do 1972. godine kada je džamija renovirana i munara ozidana. U ljeto 1999. godine, u roku tri mjeseca, džamija je proširena za 5 metara dužine i 1,5 metar visine. Dotadašnji kameni zid oko harema džamije zamijenjen je sa novom ogradom i zidom. Površina džamije je 104 metara kvadratnih, mekteb 48 metara kvadratnih, a imamska kuća 80 metara kvadratnih.

Najveći vakif Džihan džamije je hadži Omer Mujanović koji je uvakufio 51 dulum zemlje, o čemu svjedoči akt Odbora IZ Brčko iz 19.12.1985. godine koji je izdao tadašnji predsjednik Odbora Zaimović Safet.

U periodu od 1994. godine do danas bilo je 20 hadžija, a to su:

 1. Mina Ljaljić, 1994. god.
 2. Islam ef. Hrnjić, 1998. i 2015. god.
 3. Emina Hrnjić, 1998. god.
 4. Zekija Mešković, 2003. god.
 5. Dževad Mešković, 1999. god.
 6. Bedrija Jukić, 2001. god. god.
 7. Anil Mešković, 2006. god.
 8. Osmo Mujčinović, 2003. god.
 9. Huso Jašarević, 2006. god.
 10. Muradija Mujčinović, 2006. god.
 11. Mehmed Mešković, 2006. god.
 12. Muhamed Mešković, 2006. god.
 13. Akif Jukić, 2008. god.
 14. Đula Cifrić, 2011. i 2012. god.
 15. Muhidin Mujčinović, 2006. god.
 16. Emina Mujčinović, 2006. god.
 17. Muharema Efendić, 2012. god.
 18. Rašida Mehanović, 2013. god.
 19. Aiša Gačević, 2014. god.
 20. Mujaga Efendić, 2015. god.

 


Be the first to comment

Leave a Reply