Džemat BrnjikDžemat Brnjik navodi se u spisima da postoji od XVII vijeka, od kada i postoji džamija u starom Brnjiku. Korištena je sve do 1971. godine, kada je srušena, a dio njenog materijala je iskorišten za novu džamiju u donjem Brnjiku. Završena je 1975. godine, na mjestu koje je uvakufio hadži Novalija Halilović. Tokom agresije na BiH u periodu od 1992-1995. godine, džamija nije direktno pogađana, ali je od  detonacija pretrpjela manja oštećenja. U julu 2005. godine, obnovljena je fasada na spoljnem dijelu džamije, promijenjen je potkov i oluci. Odmah nakon toga renovirana je i veranda koja je tada bila u jako lošem stanju. I pored renoviranja i popravki na džamiji ponovo su se pojavile pukotine na ulazu u džamiju, što je bio i uzrok izgradnje nove džamije. Dana 11.05.2017. godine, srušena je stara džamija, a 29.05.2017. godine potpisan je ugovor sa izvođačem iz Sarajeva. Dana 05.06.2017. godine počela je izgradnja novosagrađene džamije koja je radno otvorena 01.12.2017.godine. Katarska organizacija „Charity“ je donirala 130.000 KM dok su mještani uz pomoć susjednih džemata, kao i općine Čelić i Muftijstva tuzlanskog prikupili oko 90,000 KM.

Imami u džematu Brnjik su: Hašim ef. Mujkić, Omer ef., Ševko ef. Nakičević, Avdullah ef. Mujkić, hfz. Bajro ef. Ahmetbašić, Rifet ef.Salkić, Ibrahim ef. Hukićević, Hamid ef. Ahmetbašić, Smajl ef. Sivčević, Abdullah ef. Habibović, Sulejman ef. Mehanović, Alija ef. Mešić, Mustafa ef. Ribić, Ejub ef. Grabus, Muradif ef. Mukanović, Amir ef. Meheljić, Avdija ef. Ramić i sadašnji imam Admir ef. Bubahmetović.