Donji Humci: džemat koji je iznjedrio 53. hadžije


Džemat Donji Humci nalazi se u krugu planine Majevice, na regionalnom putu R459, 35 km od Tuzle i 20 km od Čelića. Džemat broji 350 domaćinstava. Prema usmenim predajama ovaj džemat postoji od prije oko 330 godina. U svom sklopu džemat je imao dva naselja Gornji i Donji Humci, koji su imali zasebno po jedan mekteb, a „stara džamija“ se nalazila na prostoru današnjeg mezarja u Gornjim Humcima, za koju nemamo tačnih podataka o njenoj izgradnji. Džematlije ova dva džemata su obavljale u njoj džumu namaz, a sve ostale vjerske obrede u zasebnim mejtefima iz kojih je i počelo jedno od prvih opismenjavanja džematlija.

Godine 1968. odlučeno je da se podjele ova dva naselja i tada nastaje džemat Donji Humci. Nakon podjele ova dva džemata prisutna je ideja o izgradnju nove džamije. 1971. godine počinje gradnja džamije u Donjim Humcima a završava se u septembru 1972. godine, te godine je i proklanjana. Na samom centru džemata može se primjetiti lijepo uređena šehidska česma koja je podignuta u čast poginulih boraca i civilnim žrtvama za naše mjesto i našu domovinu BiH. Džemat posjeduje vakufsku kuću, mektebsku prostoriju, gasulhanu, abdesthanu, i tri mezarja od kojih je jedno šehidsko koje je uređeno u julu, 2013. godine. Odlukom džemata i džematskog odbora 2013. godine zbog velike potrebe i velikog broja klanjača dolazi se do zaključka o proširenju džamije. Dogradnja je izvršena od marta 2013. godine do oktobra iste godine. Nakon toga je urađena kameno-kovana ograda sa prednjeg djela džamijskog harema.

(Ikrar-dova u Donjim Humcima, 24.10.2010. god.)

Džemat od svog postojanja pa do danas broji 53. hadžije. U džamiji se obavlja 5 vakat namaza, džuma-namaz i bajram-namazi. Vjerska pouka se obavlja dva puta sedmično u mektebskim prostorijama. Posebno spominjanje zaslužuju dva muallima koji su bili u ovom džematu: Zekerijah ef. Livadić i hfz. Faik ef. Jašarević.

Imami u staroj džamiji su bili: Arif ef. Bašić zvani mularif (završio škole u Carigradu), Tahir ef. Saletović iz Obodnice, Jusuf ef. Kočić iz Vražića, Meho ef. Fazlić iz Maoče, Ejub ef. Avdić iz Šotorovića, Rašid ef. Bašić i Ahmet ef. Bašić iz Humaca. Ovi imami su bili od 1944. do 1970. godine.

Imami u sadašnjoj džamiji: Prvi imam u novoj džamiji bio je Ibro ef. Mehanović iz Nahvioca od 1972. do 1976. god. Alija ef. Hujdur je obnašao funkciju imama od 1967. do 1988. godine. Od 1988. do 2008.  mjesto imama zauzima Muhamed ef. Memić mještanin ovog džemata. 0d 2008. do 2012. godine bio je Amel ef. Mukinović. Od 2013. pa do 2018. god. funkciju imama, hatiba i muallima obavlja Amel ef. Habeš, a od 2018. godine Belmin ef. Mešanović.


Be the first to comment

Leave a Reply